Általános Javítási Feltételek

ÁJF hatálya
Az ÁJF (Általános Javítási Feltételek) 2016. január. 18-án lép életbe, és – csakis az ÁSZF-el együtt – visszavonásig érvényes. Az ÁJF-ben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) az irányadó.
-letöltés-

Az ÁJF célja
Meghatározza azokat az Általános Javítási Feltételeket, melyeket az egyedi szerződés, valamint az ÁSZF külön nem tartalmaz.
Az ÁJF a csak BTS Szervizszolgáltatására vonatkozik, a Rendszerfelügyelet szolgáltatásunkra NEM.

Szerviz Díjazás
I. Bevizsgálás: Minden szervizelést egy bevizsgálás előz meg, melynek költsége egyszeri 1.000 Ft.
Amennyiben az Ügyfél kéri a javítást, a bevizsgálás díját elengedjük.

II.Óradíj: A szerviz szolgáltatásunk óradíjas rendszerben működik. Az első teljes óra letelte után a díjazás fél órásra mérséklődik, ezzel jelentős költséget megtakarítva Ügyfeleinknek.

III. Hardvercsere díja: Az óradíjas szervizszolgáltatásunk semmilyen esetben nem tartalmazza a cserélendő hardver árát.

IV. Kiszállási díj: Helyszínen végzett hiba esetén az Ügyfél a kiszállást köteles a BTS részére kifizetni , még akkor is, amennyiben a hiba nem javítható, vagy az Ügyfél eláll a javítási igényétől.

Szerviz / Javítás árak: Minden, a szerződésekben megjelenített ár tartalmazza a törvényben előírt ÁFÁ-t.

Szállítás / Tárolás
Amennyiben a javítás a BTS telephelyén/szervizében történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása a vevőt terheli.

A BTS a javítás teljesítéséről értesíti a megrendelőt, valamint arról, hogy az eszköz a szervizből elvihető.
A javított terméket az értesítés megküldésétől számított 10 naptári napon belül a vevő köteles átvenni,  amennyiben ennek nem tesz eleget, a Szolgáltató naponta bruttó 550 Ft tárolási költséget érvényesít.
60 naptári napot meghaladó átvételi késedelem esetén a BTS jogosult az eszköz értékesítésére, a megrendelő az eszköz tulajdonjogáról lemond.

Felhasznált Hardverek
– A szolgáltatások havidíja, valamint a szerviz óradíja, az esetlegesen cserélendő hardverek árát nem tartalmazza.

– A BTS, hardvercsere szükségessége esetén minden esetben díjmentesen felhívja a szerződő felet, annak költségeiről.

– Minden alkatrész, melyet a BTS biztosít a javítás során, a szervizelt eszközzel szabványos, valamint minden esetben új, webáruházunkban is megtalálható termék.

– Külön kérés esetén Ügyfeleink kiválaszthatják a cserélendő hardvert Webáruházunkból. Ennek elmulasztásakor a BTS a konfigurációhoz leginkább megfelelő, legköltséghatékonyabb megoldást választja.

– Eltérő kérés hiányában, a lecserélt alkatrészek – illetve teljes termékcsere esetén maga a lecserélt termék – külön díj felszámítása nélkül a BTS tulajdonába kerülnek.

Jótállás, szavatosság
– A BTS az általa felhasznált, valamint beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 6 hónap garanciát vállal. A jótállás nem terjed ki a megrendelő által jogosolatlanul elvégzett karbantartási munkákból keletkezett hibákra, engedély nélküli, illetve helytelen használatra/módosításra.

– A megrendelő köteles a BTS-t haladéktalanul írásban értesíteni, ha a javítás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

– A jótállás csak és kizárólag a hardverelemekre vonatkozik, melyek a BTS által lettek beépítve javítás keretein belül.

– A megrendelő a jótálláson, illetve szavatosságon alapuló igényét csak a javítási karbantartásra vonatkozó BTS által kiállított számla alapján érvényesítheti.

A jótállás nem érvényesíthető a következő esetekben
– jótállási idő lejárta utáni igény beadása

– A Szolgáltatóval összefüggésbe nem hozható – a javított készülék átadását követő –  baleset, kár (pl elektromos kár)

– ügyfél által okozott szándékos vagy véletlen fizikai vagy egyéb működésbeli meghibásodás

– helytelen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodás

– nem megfelelő csomagolásban történő szállítás

Felelősségkorlátozás
Amennyiben az egyedi szerződésben az Ügyfél azt NEM KÉRI, a BTS Adatmentést NEM végez, így az eszközön tárolt adatok, programok, beállítások esetleges elvesztéséért nem vállal felelősséget. Továbbá nem felel az adatsérüléssel okozott károkért, a közvetett és következményi károkért, az elmaradt haszonért, haszonkieséssel okozott károkért, még akkor sem, ha az az elvégzett javításra visszavezethető okból következik be.

– A BTS a NEM eredeti, gyári csomagolásban átadott termékek esztétikai állapotának megóvásáért – habár mindent  tőle elvárhatót megtesz – felelősséget vállalni nem tud.

– A BTS felelőssége közvetlen károkért egyedi megrendelése összesen legfeljebb a javítással érintett termék(ek)nek, a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke – de maximum 5.000.000 Forint.

– Működésképtelen készülékeknél a BTS minőségi reklamációt nem fogad el a készükék korábbi állapotával kapcsolatban, mivel azt ellenőrizni nem lehetett.

Vissza