ÁSZF - Áruház

 1. Szolgáltató adatai:
  A szolgáltató neve: BTS Systems Group Hungary Bt.
  A szolgáltató székhelye: 8241 Aszófő, Balaton utca 44.
  Cégjegyzékszáma: 19-06-509586
  Adószáma: 25193565-1-19
  Bankszámlaszáma: 10104820-37824100-01005003
  Számlavezető Bankja: Budapest Bank
  Kártyakkezelő partnere: Barion
  Számlázó Partnere: Billingo
  A szolgáltató webáruházának elektronikus levelezési címe: info@bts.hu
  Telefonszáma:+ 36 30 151 11 00
  A szerződés nyelve: magyar
  A szerződés letöltése
 2. Általános Rendelkezések
 • Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben, valamint ezen szabályzat értelmezésének elősegítésére a Magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályos rendelkezései iránymutatók. 
 • Jelen szabályzat 2015. április hó 15. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
 • A weboldalra látogatók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Szabályzat automatikusan érvényes. 
 • Szolgáltató minden jogot fenntart magának a BTS weboldalainak bármely részlete és azon megjelenő tartalmak, valamint a BTS teljes weboldalainak terjesztése tekintetében. Tilos a BTS weboldalán megjelenő tartalmak bármiféle felhasználása, különös tekintettel az értékesítésre a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül.
   
 1. Megvásárolható termékek, Szolgáltatások köre
 • A Webáruházban megtalálható termékeket online, valamint személyesen lehet megrendelni. A termékek ára forintban értendő és minden esetben tartalmazza a törvényben meghatározott ÁFÁ-t.
  A szállítás díját a termék díja nem tartalmazza!
 • A Szolgáltató a Webáruházban található termékeknek részletesen feltünteti nevét, leírását, valamint képe(ke)t jelenít meg azokról.
  A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, eltérhetnek a valóságtól. A Webáruházban megjelenő képek és termék tényleges kinézete közötti különbözőség, valamint az esetleges elírások miatt semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

 1. A vásárlás menete
  1. Felhasználó a böngészés után kosárba helyezi a kiválasztott terméket. A kosár tartalma bármikor megtekinthető a kosár menüben.
  2. Felhasználó kiszámolhatja a szállítási díjat a kosár oldalon.
  3. Felhasználó beállítja a megvásárolni kívánt termékek darabszámát a termékoldalon, vagy utólag a kosárban. A kosárból termék a kis „x”-el törölhető.
  4. Felhasználó, amennyiben még nem regisztrált / jelentkezett be, a Pénztár oldalon kell megtennie azt.
  5. Felhasználó válaszhatja közösségi médián (Facebook, Google+) való bejelentkezést/regisztrációt, mely ugyanolyan biztonságos, de jóval gyorsabb módja, a hagyományos regiszrációnak / bejelentkezésnek.
  6. Felhasználó -amennyiben már rendelkezik azokkal – felhasználhatja pontjait a vásárláskor, melyek a kosár végösszegéből kerülnek levonásra.
  7. Felhasználó pontokat kap a vásárlása végösszege után, melyeket a következő vásárlásaikor válthat be.
  8. Felhasználó megadja személyes adatait a számlázáshoz.
  9. Felhasználó megadja szállítási címét, amennyiben az eltér a számlázási címtől
  10. Felhasználó jegyzeteket írhat a vásárláshoz, megadja a postázandó termék csomagolására vonatkozó elvárásait, valamint dönt a választható garanciális és biztosítási szolgáltatásaink igénybevételéről.
  11. Felhasználó ellenőrzi a vásárlást, kiválasztja a szállítási, valamint a fizetési módot és véglegesíti a rendelését.
   • Szállítási módok:
 • Személyes Átvétel (Balatonfüred)
 • GLS Házhozszállítás (Országos)
Vásárlás értékeSzállítási díj
0-49.999 Ft1490 Forint
50.000-99.999 Ft990 Forint
100.000 Ft-tólINGYENES
   • Fizetési módok:
 • Bankkártyás (Barion) Fizetéssel
 • Előreutalás
 • Utánvét (+850 Ft)
 • Készpénz
  • Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél, vagy azok áránál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra.
   Ebben az esetben a hiba felismerése, valamint korrigálása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.
   A vevő, miután a korrigált adatokat/árakat tudomásul vette, megerősítheti rendelését vagy elállhat attól.
  • A fizetendő végösszeget az automatikusan kiküldésre kerülő megrendelés összesítése elektronikus levél tartalmazza.
  • A számla/díjbekérő elektronikus formában érkezik, mely elektronikus számlázó partnerünk, a Billingo rendszerében készül, valamint a számlát tartalmazó e-mail is ezen partner elektronikus címéről érkezik. A díjbekérőből automatikusan számla generálódik, amint a rendelés végösszege kiegyenlítésre került.
  • A garancialevelet a csomaggal együtt küldjük meg a vevő részére.
  • Amennyiben bármely adatot hibásan vitte fel visszaléphet, hogy javítsa azt.
  • A megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld rendszerünk. Amennyiben ez nem történik meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.
 1. A megrendelések feldolgozása, teljesítés
 • A megrendelések feldolgozása a feldolgozástól számított 24 órán belül megtörténik. A Szolgáltató folyamatos visszajelzést ad a megrendelés státuszáról.
 • A teljesítési határidő termékenként változó, általában 2-3, de max 5-6 munkanap.
  Irányadó teljesítési határidő termékenként is megtekinthető weboldalunkon, minden termékünk „Várhatóan Önhöz érkezik:” pontja mellett található dátum. Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 • leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
 1. Elállás joga
  • A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni.
  • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  •  A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.
  • Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
  • A csomag BTS-hez történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)
  • Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. (pl. PC-Konfigurátor)
  • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen  többletköltség nem terheli.
   • Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
   • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
   • Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
   • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
   • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
   • Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
   • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 1.  Jótállás, szavatosság
  • Kellékszavatosság
   • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatosság igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 60 napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  • Termékszavatosság
   • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   • Milyen esetben minősül egy termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  • Jótállás
 • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 • Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
  • Szavatossági igény esetén történő eljárás
 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze
 1. Panaszkezelés Rendje
  • Társaságunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő mennyiségben és minőségben tudjon biztosítani, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett. Amennyiben megrendelőnek mégis bármi panasza lenne a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@bts.hu e-mail címen, vagy levél útján jelezheti.
  • Szolgáltató szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, jegyzőkönyvet vesz fel.
  • Az írásbeli panaszt társaságunk 30 napon belül megválaszolja.
  • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 

Vissza