ÁSZF - Szolgáltatás

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: BTS Systems Group Hungary Bt.
A szolgáltató székhelye: 8241 Aszófő, Balaton utca 44.
Cégjegyzékszáma: 19-06-509586
Adószáma: 25193565-1-19
Bankszámlaszáma: 10104820-37824100-01005003
Számlavezető Bankja: Budapest Bank
Kártyakkezelő partnere: Paylike
Számlázó Partnere: Billingo
A szolgáltató webáruházának elektronikus levelezési címe: info@bts.hu
Telefonszáma:+ 36 30 151 11 00
A szerződés nyelve: magyar
A szerződés letöltése

Az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) 2015. április. 15-én lép életbe, és visszavonásig érvényes. Kiterjed:

 1. BTS Szerviz
 2. Rendszerfelügyelet
 3. Hálózatépítés-és Felügyelet
 4. Weblapkészítés

Az ÁSZF célja
Meghatározza a szolgáltatási körön belül azokat az általános szerződési feltételeket, amelyeket az egyedi szerződések külön nem tartalmaznak. Nem tér ki külön azokra az általánosan elfogadott normákra – sem a BTS (Szolgáltató), sem az Ügyfél részéről – amelyek nélkül korrekt üzleti együttműködés el sem képzelhető, így különösen a szerződésekben és az itt leírtakban (ÁSZF) rögzített és kölcsönösen elfogadott feltételek betartására. Minden egyedi szerződés az itt leírt általános szerződési feltételekkel (ÁSZF) együtt érvényes. Az egyedi szerződés aláírásával az Ügyfél elfogadja az abban leírt és az ÁSZF-ben rögzített feltételeket. Az ÁJF (Általános Javítási Feltételek) csak az ÁSZF-fel (Általános Szerződési Feltételek) együtt érvényes!

A Szerződés
Az egyedi szolgáltatási szerződés aláírásakor lép életbe. Mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató 30 napos felmondási idővel bonthatja fel, kivéve az Elállás, Vis Maior, valamint a Korlátozások szakaszban meghatározott eseteket. Ilyenkor a Szolgáltatót azonnali felmondási jog illeti meg.

Az Elektronikus szerződéskötésről
Cégünk elkötelezett híve a környezettudatos gondolkodásmódnak, éppen ezért igyekszik minden lehetséges ponton annak iránymutatásait követni. Törekedve ennek követésére eldöntöttük, hogy a papíralapú szerződéskötéseket amennyire lehet a minimális szinten tartsuk, teljesen eltüntessük.
Ezután szerződéseink, illetve minden aláírandó dokumentumunk hitelesítése a következőképpen történik:
1. Személyesen megkötött szerződések / aláírandó dokumentumok hitelesítése digitálisan történik egy arra alkalmas eszközön.
2. Távoli szerződéskötéskor digitális formában történik a szerződéskötés a következő pont alapján(Az Online szerződéskötésről).

Az Online szerződéskötésről

 1. A szolgáltatás megrendelését követő 24 órán belül elküldjük Önnek a kitöltött szerződést.
 2. A szerződés áttekintése után, Önnek azt aláírásával kell hitelesítenie az összes megjelölt helyen.
 3. Miután Ön az aláírt szerződést beszkennelte, kérjük juttassa azt vissza hozzánk e-mailben.
 4. AZ EREDETI SZERZŐDÉST MEG KELL ŐRIZNI! (az eredeti szerződést bármikor jogunkban áll bekérni)
 5. Az aláírt szerződés beérkezését követő 24 órán belül, válasz e-mailben visszaigazoljuk annak feldolgozását.
 6. Az e-mailt követően küldünk Önnek egy díjbekérőt a szerződés összegéről.
 7. A díjbekérő megérkezése után, Ön bankkártyás fizetéssel vagy átutalással egyenlítheti ki a szolgáltatás árát.
 8. A befizetést követően e-mailben visszaküldjük a már általunk is aláírt szerződést.

Elállás
Az Ügyfélnek joga van elállni a szerződéstől annak megkötését (mindkét félről való aláírását) követő 72 órán belül.
Online szerződés esetén, az online befizetést követő 72 órán belül.
Amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy az aláírt szerződés ellenére – valamely oknál fogva – mégis eláll attól, valamint azt 72 órán belül jelzi a BTS felé, a teljes – szerződéskötéskor kifizetett – összeget visszakapja. Amennyiben az elállás a 72 óra letelte után történik, a Szolgáltató (BTS) nem kötelezhető a szerződés megkötésekor kifizetett összeg visszatérítésére.

A Szolgáltató
Vállalja, hogy az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatás(oka)t hiánytalanul, hibátlanul és határidőben teljesíti. Megtesz minden tőle telhetőt a váratlan üzemzavarok mielőbbi megszüntetésére. Garancia kötelezettséget vállal az általa nyújtott termékek és szolgáltatások hibátlanságáért. Szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli a tevékenysége körében tudomására jutott személyi adatokat. Azokat harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem teszi hozzáférhetővé. Kivétel: hatósági eljárásban kötelező adatszolgáltatás, valamint a jogos kárigény esete.

A Szolgáltatás
A BTS Szolgáltatásainak listája elérhető a https://bts.hu weboldalon. A szolgáltatásban nyújtott- valamint a szolgáltatás hatáskörén túli elemeket és annak árait a mellékelt árlista tartalmazza, valamint megtekinthető weboldalunkon is.

Vis Maior
A BTS nem felel olyan késedelmekért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye.
Vis Maior esetén a BTS által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 60 napot meghaladó tartamú vis maior esetén a BTS jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Az Ügyfél
Jogosult a megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat a szerződésben rögzített módon igénybe venni, figyelembe véve az ÁSZF-ben meghatározott kikötéseket is. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a szolgáltatások ellenértékét prepaid (előre fizetés) rendszerében kell rendezni (kivéve óradíjas szerviz szolgáltatás). Az első – szerződéskötéskor történő – kifizetés minden esetben készpénzben történik, a szerződés – mindkét fél által való – aláírása után. Online szerződéskötés esetén a kifizetés a https://bts.hu oldalon található bankkártyás fizetésen keresztül kell, hogy teljesítésre kerüljön. Ezután a szolgáltatás további ellenértéke (pl. havidíja) elsősorban bankkártyás fizetéssel (weboldalunkon) vagy banki átutalással fizetendő, de indokolt esetben fizethető a Szolgáltató telephelyén, vagy előre egyeztetett helyszínen készpénzben is.

Korlátozások
A türelmi idő 14 nap (az első kifizetés a szerződés aláírásakor történik). Amennyiben az Ügyfél a számla kiállításától számított 14 napon belül nem rendezi elmaradását, késedelmi pótlékot, valamint kezelési költséget számítunk fel. 90 napot meghaladó elmaradás esetén, a szolgáltatást megszüntetjük. Ez egyet jelent a Szolgáltató részéről történő egyoldalú szerződésbontással és a tartozás minden törvényes eszközzel történő behajtásával.

Késedelmes Fizetések

lépések 1.lépés 2.lépés 3.lépés 4.lépés 5.lépés 6.lépés
határidő fizetési határidő+7.nap fizetési határidő+10.nap fizetési határidő+14.nap fizetési határidő+30.nap fizetési határidő+45.nap fizetési határidő+90.nap
esemény 1. fizetési emlékezetető küldése 2. fizetési emlékeztető kiküldése 1. fizetési felszólítás kiküldése 2. fizetési felszólítás kiküldése 3. fizetési felszólítás kiküldése 4. fizetési felszólítás/szolgáltatások leállítása
díjak nincs díja nincs díja 500 Ft + késedelmi pótlék 500 Ft + késedelmi pótlék 500 Ft + késedelmi pótlék 500 Ft + késedelmi pótlék
 1. Kezelési költség:
  Összege: 500 Ft /felszólítás, mely a következőkből tevődik össze:
  minden felszólító sms költsége: 100Ft /sms
  minden felszólító e-mail költsége: 50Ft /e-mail
  adminisztrációs költség: 350 Ft /felszólítás
 2. Késedelmi pótlék:
  A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék a késedelem könyvelésétől számítandó egészen a felszólítás kiküldéséig.

Jogviták rendezése
Az ÁSZF-ben, ÁJF-ben és az egyedi szerződésekben nem rögzített kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak. Nézetkülönbség esetén Felek törekednek elsősorban békés úton megegyezésre jutni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Szolgáltató által támogatott eseti Választottbíróság határozatának.

Vissza